Doet u ook aan “greenwashing”

Met de opkomst van digitale media, zoals o.a. digitaal lezen, rijst de vraag wat beter is voor het milieu: papier of digitaal? Men gaat er vaak al automatisch vanuit dat de digitale oplossing de milieuvriendelijkere is. Maar dit blijkt niet terecht.
Greenwashing
Veel organisaties doen aan greenwashing. Dit zijn claims waarin ze beweren dat digitaal factureren beter voor het milieu is dan factureren middels een papieren factuur. Two Sides, een organisatie die zich bezig houdt met het continu verbeteren van de milieustandaarden binnen de grafische communicatiebranche, geeft hierover interessante onderzoekcijfers.
Two Sides heeft een onderzoek uitgevoerd in het Verenigd Koninkrijk naar greenwashing. Greenwashing houdt in dat organisaties claimen dat het digitaliseren van bijv. het facturatieproces een positief effect heeft op het milieu. Waar het printen van papier een tegenovergesteld effect zou hebben. Na door Two Sides geconfronteerd te zijn, heeft 82% van de organisaties die deze claim communiceerden de greenwash berichten teruggetrokken dan wel aangepast.

E-afval
Volgens cijfers van Greenpeace uit 2013 blijkt dat electronisch afval momenteel het snelst groeiende afval probleem is. In Europa groeit e-afval ieder jaar met 3-5%. Dit is bijna 3 keer zo snel als de groei van de totale afvalstroom.
Lezen via een desktop, laptop, tablet of e-reader is milieubelastend vanwege de chemicaliën en materialen, zoals kunststoffen en zeldzame aardmetalen, die nodig zijn voor de productie van het apparaat. Zeldzame aardmetalen worden vaak gewonnen in landen waar milieubescherming gebrekkig is. Ook nadelig voor het milieu is het energieverbruik: behalve voor de productie en het gebruik van het apparaat is ook veel energie nodig voor dataverkeer. Wereldwijd verbruiken dataservers een enorme hoeveelheid elektriciteit.
Het Swedish Royal Institute for Technology heeft in een onderzoek gepubliceerd dat 30 minuten per dag besteden aan het online lezen van nieuwswebsites, qua milieu impact, gelijk staat aan het lezen van een gedrukte papieren krant. Dus wanneer u weer eens een bewering langs ziet komen dat digitale oplossingen milieuvriendelijker zijn dan papieren oplossingen, denk dat nog eens terug aan bovenstaande onderzoeksresultaten!