BE GREEN

Green

We kunnen er niet omheen, klimaatverandering
is een feit, we stoten met elkaar te veel CO2 uit.
Dus moeten we keihard werken aan reductie van onze CO2 uitstoot.

Met behulp van de milieubarometer van Stichting Stimular hebben wij ons eigen effect op het milieu in kaart gebracht. Nu weten we precies wat onze CO2 footprint is. Deze gegevens helpen ons om onze milieudoelstellingen aan te scherpen en te monitoren. De doelstellingen zijn geborgd in ons ISO14001 gecertificeerd milieuzorgsysteem.

Daarom hebben wij in 2017 al gekozen voor inkoop groene stroom van 100% Nederlandse windenergie in combinatie met energiezuinige led verlichting in ons hele pand. En met de nieuwe compressor in 2019 hergebruiken wij de vrijkomende warmte voor ruimteverwarming van onze bedrijfshal. Grondstoffen voor drukwerk zijn afkomstig van hout en oud papier … duurzaam en hernieuwbaar. We drukken met Bio inkten. We gebruiken chemie vrije offsetplaten. Ons afval wordt gescheiden en waar mogelijk aangeboden voor recycling en hergebruik. Ter ondersteuning van verantwoord bos beheer zijn wij FSC® gecertificeerd (licentienummer: FSC-C104336). Maar wij willen meer en blijven actief werken aan energiebesparing.

Be Ink • CO2 • milieuverantwoording

CO2 EMISSIE 2019 IS 65 TON

Onze CO2 footprint 2019 is 65 ton,
3.7% minder dan in 2018. Daarmee hebben we onze ambitie, n.l. een milieubelasting per ton drukwerk gelijk of lager dan het branchegemiddelde voor offset-drukkerijen met 15 fte’s behaald.

Be Ink • windenergie • milieuverantwoording

WINDENERGIE

Inkoop groene stroom hoort bij verantwoord ondernemen. Met ingang van januari 2017 zijn wij overgestapt op duurzame groene stroom afkomstig van Nederlandse windenergie.

Be Ink • electriciteit • milieuverantwoording

ELECTRICITEIT 

In 2019 hebben we 545 kWh elektriciteit per kilo drukwerk verbruikt t.o.v. 694 kWh in 2018.
Dit is een verbetering van 7%
die met name is bereikt door een
nieuwe energiezuinige compressor
in ons pand.

Be Ink • VOS emissies • milieuverantwoording

VOS EMISSIES

In 2019 hebben we 0.8 kg IPA per ton drukwerk verbruikt. Dit is bijna
de helft minder dan het branchegemiddelde. Een prestatie waar wij trots op zijn!

Be Ink • papierafval • milieuverantwoording

Papier Afval

In 2019 hebben we 204 ton oud papier aangeboden voor recycling t.o.v.
304 ton in 2018. Dit is een flinke verbetering echter ons papier verlies ligt 10% hoger dan
het branche gemiddelde.

Be Ink • woon -en werkverkeer • milieuverantwoording

Mobiliteit

Vanaf 2016 monitoren wij ons zakelijk en ons woon werkverkeer. Met 26.6 ton CO2 neemt het woon-werkverkeer ruim 40% van onze uitstoot voor zijn rekening. Met 23.7 ton CO2 neemt het goederenvervoer 36% voor zijn rekening.

Be Ink • recycle • milieuverantwoording

AFVALSCHEIDINGS PERCENTAGE

Ons afvalscheidingspercentage is in 2019 94.9%. Het branche gemiddelde ligt op 87.6%. In totaal wordt bijna 95% van ons afval aangeboden voor recycling.

Be Ink • wasmiddelen • milieuverantwoording

AARDGAS

In 2019 was ons aardgas verbruik 6.470 m3 t.o.v. 6.822 m3 in 2018.
We hebben ruim 5% minder aardgas verbruikt, mede door het inblazen van vrijkomende compressorwarmte in de bedrijfshal.

Be Ink • inkt • milieuverantwoording

AFVAL 

Gevaarlijk (chemisch) afval behoort bijna tot het verleden. In 2019 bestond ons afval per ton drukwerk slechts voor ruim 1% uit gevaarlijk afval; hiermee doen wij het veel beter dan gemiddeld (6.6 kg) in de branche.

Be Ink logo zwart/wit

Jadelaan 49
2132 XX Hoofddorp
023 - 554 18 40
020 - 462 45 45
info@be-ink.nl

VISIE

Wij zijn printers met gevoel.
Gevoel voor inkt. Gevoel voor
organisatie. Gevoel voor duur-
zaamheid. Gevoel voor
drukwerk met de beste
kwaliteit. Omdat we met aan-
dacht dingen mooier maken.

Snippet

Onze maandelijkse food for thought

Pokémon in ons drukwerk, greenwashing, voor de liefhebber van een goed boek. En meer

MASTERS

IN

PRINT

 

 

 

AVG Privacy Statement

google-site-verification: google82018f5da044b886.html